Endodonti

Endodonti

Dişlerin ağız içinde görülen kısımları kuron; çene kemiği içinde kalan kısımları ise kök olarak adlandırılır. Dişin kuron kısmındaki sert dokular; diş yüzeyindeki mine ve onun altında yer alan dentin dokusudur. Kök kısmı ise; dışta sement ve altında yine dentin dokusu ile örtülüdür. Mine, sement ve dentinden oluşan bu sert doku kompleksi; içerisinde damar ve sinirleri barındıran bağ dokusundan oluşmuş bir boşluğu çevreler. Bu boşluğa pulpa boşluğu; içinde yer alan bağ dokusuna ise pulpa adı verilir. Pulpa, dişin doğumdan itibaren gelişiminden, beslenmesinden, savunmasından sorumlu olan ve dişe canlılık veren dokudur.

Endodonti, pulpa dokusunun ve dişin kökünü çevreleyen dokuların (periapikal dokuların) hastalıkları ve tedavileri ile ilgilenen; bu hastalıkların önlenmesi konusunda araştırmalar yapan; teşhis ve tedavi uygulamalarını içeren bir bilim dalı ve uzmanlık alanıdır.

Ağız içerisinde tedavi edilmeyen derin çürükler, önceden yapılmış olan dolguların veya kuron-köprü protezlerinin (toplum diliyle kaplamaların) altında tekrar eden çürükler ya da çürükten bağımsız olarak dişe gelen mekanik ve termal travmalar; dişin canlı kısmı olan pulpanın iltihaplanmasına, hatta enfekte olmasına neden olabilir. Bu durumda, kök kanalı tedavisi yapılması gerekir. Kanal tedavisinin amacı; kanal aletleri ve yıkama solüsyonları yardımıyla iltihaplı/enfekte pulpa dokusunun uzaklaştırılması, kanal boşluğunun dezenfekte edilmesi ve uygun bir formda şekle sokulmasından sonra, kök kanallarının doku dostu dolgu maddeleri ile sızdırmaz bir şekilde doldurularak tedavinin tamamlanmasıdır.

Hastanemizde Endodonti Anabilim Dalı Kliniklerinde uygulanan tedavi hizmetleri şunlardır:

  • Hasar görmüş canlı pulpanın tedavileri (direkt/indirekt kuafaj ve vital amputasyon)
  • Kök kanalı tedavileri
  • Travmaya uğramış dişlerin endodontik tedavisi
  • Başarısız kök kanalı tedavilerinin yenilenmesi (Retreatment); bu işlem sırasında bir önceki tedaviden kalan problemlerin düzeltilmesi
  • Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu (kanal içi post ve/veya kor uygulanması)
  • Kök oluşumunun tamamlanmasına veya kök ucu bariyerinin oluşturulmasına yönelik endodontik tedaviler (apeksogenezis veya apeksifikasyon)
  • Rejeneratif endodonti
  • Endodontik cerrahi
  • Devital dişlerin beyazlatılması

Prof. Dr. Mehmet Baybora KAYAHAN
Endodonti Anabilim Dalı Başkanı