Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, içeriğinde alt birimler içeren bir bölümdür.

İlk Muayene ve Tedavi Planlaması

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanemize başvuran hastaların önce genel bir ağız içi muayenesi yapılır. Bu muayene sırasında:

  • Hastaların tıp ve diş hekimliği açısından genel sağlık durumları sorgulanır. Tedavi sürecini etkileyecek sağlık sorunları varsa gereken tedbirler alınır ve gerekirse yönlendirme yapılır veya tıbbi konsültasyon istenir.
  •  Hastaların gereken radyolojik tetkikleri yapılır.
  • Gerekli görüldüğü takdirde; hasta tıbbi laboratuvar tetkikleri için yönlendirilir.

Bütün muayene ve tetkik bulguları göz önüne alınarak hastanın tedavi planlaması oluşturulur. Bu planlama sayesinde hastanın hangi tedavisinin hangi sıralama ile gerçekleştirileceği ortaya konur ve klinik düzen sağlanmış olur. Tedavi planlaması birden fazla seçenek içerebilir. Bu birimde ağız hastalıklarının ve ağızda belirti veren sistemik hastalıkların cerrahi olmayan tedavileri de gerçekleştirilmektedir.

Radyoloji

Diş hekimliğinde tedavi planlamasının ayrılmaz parçası radyolojik tetkiklerdir. Diş tedavisi için başvuran hastaların tamamına yakınının radyolojik tetkik gereksinimi vardır. Radyoloji Birimimizde, öğretim üyelerimizin gerekli gördüğü tetkikler yapılmaktadır.

Hastanemizin Radyoloji Biriminde yapılan radyolojik tetkikler şunlardır:

  • Ağız içi dijital radyografi (RVG)
  • Panoramik grafi
  • Sefalometrik grafi ve el bilek grafisi
  • Diğer ağız dışı radyografiler
  • Dental bilgisayarlı tomografi (CBCT)

Manyetik rezonans görüntüleme (EMAR), ultrasonografi, sintigrafi ve PET gibi tetkikler gerekli görüldüğünde; hastalarımız Tıbbi Radyoloji Kliniklerine yönlendirilmektedir.

Prof. Dr. Tamer Lütfi ERDEM
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı